“Komesar za takmičenje Okružne fudbalske lige je 11.aprila 2018.godine razmatrao izveštaje sa odigranih fudbalskih utakmica Okružne fudbalske lige i doneo odgovarajuće odluke,koje objavljuje u ovom službenom biltenu:

Zbog odustajanja od takmičcenja odnosno neodigravanja dve utakmice svojom krivicom za takmičarsku sezonu 2017/2018 i to utakmica 15-og kola FK Napredak Zlatovo – FK Zemljoradnik Striža i utakmica 18-og kola FK Hajduk Čepure – FK Zemljoradnik Striža , a na osnovu člana 52 i člana 53 Pravilnika o takmičenju FSS FK Zemljoradnik iz Striže isključuju se iz takmičenja za takmičarsku sezonu 2017/2018 odnosno briše se iz takmičenja a sve njegove do sada odigrane utakmice smatraju se da nisu igrane.

Na osnovu člana 54 Pravilnika o takmičenju FSS FK Zemljoradnik iz Striže od naredne takmičarske sezone prelazi u dva ranga niži stepen takmičenja od Okružne lige FSPO.”

Izveštaj komisije Okružne fudbalske lige.

 

Podeli: