Istorija fudbala u Dragocvet neće u zaborav zahvljujući Milunu Mikiću Mimi i saradnicima, koji su sve pretočili u dve knjige ” Fudbalski klub Dragocvet” i “80 godina Fudbalski klub Dragocvet – drugo izdanje”. U knjizi se nalaze činjenice, uspesi i neuspesi, rezultati i tabele, kao neki važni događaji. Prva knjga obuhvata period od dolaskom prve lopte u Dragocvet 30-tih godina kao i prvo organizovano takmičenje pa do 2008.godine. Druga knjiga je nastavak prve knjige od 2008 do 2015. godine ,kao i članove skupštine i druge značajne ljude, koji su pomogli na neki način u radu Fudbalskog kluba Dragocvet.

Sačuvali smo ove dve knjige od zaborava i stavili na raspolaganje budućim generecijama. Knjigu možete čitati na našem sajtu a uskoro i da je preuzmete.

Pogledajte ovde !

*Trenutno učitavanje na mobilnim telefonima traje nešto duže

Podeli: