Лоле Рибара 1/1 35000 Јагодина,тел:035-228-850,телфах:035-221-909,www.FSPO.org.rs

  Текући рачун:155  2194 24;Матични број: 06580670;ПИБ:101938962; Шифра делатности: 92622

  Службени билтен 13/1 – 21             ОКРУЖНА ФУДБАЛСКА ЛИГА                                                                                                        

  10. новембар 2021. године

           Комесар за такмичење Окружне фудбаласке лиге је 10. новембар 2021. године разматрао извештаје са одиграних фудбалских утакмица Окружне фудбалске лиге и донео  одговарајуће одлуке, које објављује у овом службеном билтену:

 

    1.  Регистрација фудбалских утакмица 15. кола одиграних 06/07.11.2021. године :

 ФК “БудућностЂуринацФК “КолареКоларе1  :  0
 ФК “Партизан” ГлоговацФК “БудућностМилива3  :  1
 ФК “ЈаворСладајаФК “Партизан” Мајур2  :  2
 ФК “Јухор” ГлавинциФК “Младост” Јовац1  :  2
 ФК “Драгоцвет” ДрагоцветФК “Моравац 2015” Крушар3  :  0
 ФК “Слога” ВољавчеФК “Рудар” Сењски Рудник1  :  2
 ФК “Морава” Кочино селоФК “Рудар” Стењевац3  :  1
 ФК “ОФК Јухор 2016ПоточацФК “Млади Борац”  Седларе0  :  2
 ФК “ГФК Табане” ЈагодинаФК “Напредак” Дреновац0  :  0

2. Т а б е л а:

1.ФК “Млади Борац”  Седларе15122154:1738
2.ФК “Рудар” Стењевац1585227:1429
3.ФК “БудућностЂуринац1590635:1827
4.ФК “Рудар” Сењски Рудник1581634:2225
5.ФК “Јухор” Главинци1573525:2124
6.ФК “Напредак” Дреновац1565422:2023
7.ФК “КолареКоларе1571727:3322
8.ФК “Младост” Јовац1582435:1821 (-5)
9.ФК “Партизан” Глоговац1572531:3018 (-5)
10.ФК “БудућностМилива1553721:3018
11.ФК “Драгоцвет” Драгоцвет1552826:3117
12.ФК “ЈаворСладаја1552825:3317
13.ФК “Морава” Кочино село1552822:3017
14.ФК “Партизан” Мајур1545622:3717
15.ФК “ОФК Јухор 2016Поточац1551917:2816
16.ФК “Слога” Вољавче15501020:2714 (-1)
17.ФК “Моравац 2015” Крушар1543817:3414 (-1)
18.ФК “ГФК Табане” Јагодина1533918:3512

3.  У 15. колу, одиграном 06/07.11.2021.године жути картони су изречени следећим играчима:

–  ФК “БудућностЂуринац : Станковић Драган (2856648), Савић Александар (2966054), Пауновић Иван (2863377)

–  ФК “КолареКоларе : Стојковић Милош (2800773), Милошевић Никола (2908511), Марковић Урош (2912359)

–  ФК “Партизан” Глоговац : Милојевић Алекса (2766475), Симић Зоран (2856839)

–  ФК “БудућностМилива : Мишковић Стеван (2815782), Станојевић Урош (2853236), Рајковић Стефан (2912180)

 ФК “ЈаворСладаја : Рилак Стефан (2925628), Љубисављевић Лука (2965973)

–  ФК “Партизан” Мајур : Симић Мирсолав (2908124), Митић Андрија (2751962), Ђорђевић Бојан (2817899), Урошевић Ђорђе (2771294)

–  ФК “Јухор” Главинци : Јевтић Милош (2837345), Ристић Слободан (2800807), Коновалов Миле (2918264)

  ФК “Младост” Јовац : Милојевић Немања (2885238), Мијалковић лазар (2778016), Анђелковић Стефан (2801000), Радић Стефан (2770048)

 ФК “Драгоцвет” Драгоцвет : Ђорђевић Срђан (2967101), Стојановић Бојан (2909598), Павловић Марко (2822750)

–  ФК “Моравац 2015” Крушар : Васић Кристијан (2751087)

–  ФК “Слога” Вољавче : Станковић Немања (2800278)

–  ФК “Рудар” Сењски Рудник : Рудолф Дарко (2836366), Стевић Дарко (2849378), Тавра Данијел (2904481)

–  ФК “Морава” Кочино село : Петровић Немања (2917414),

–  ФК “Рудар” Стењевац : Давидовић Срећко (2909757), Милановић Немања (2885917), Милетић Ненад (2929697)

–  ФК “Млади Борац”  Седларе : Тошић Далибор (2759036), Миљковић Милош (2801867)

–  ФК “ГФК Табане” Јагодина : Милојевић Ђорђе (2916784), Марковић Стеван (2870623), Симић Немања (2773672)

–  ФК “Напредак” Дреновац : Николић Лука (2841099)

  1. Дисциплинске мере:

Дисциплинска комисија је . 10. новембар 2021. године разматрао материјале везане за такмичење у Окружној фудбалској лиги и донео одговарајуће одлуке које објављује у овом службеном билтену:

  1. 1   ФК „Коларе“ из Колара, због добијања жутог картона овлашћеног пресдтавника клуба Марковић Бранка, на утакмции ФК „Будућност“ Ђуринац – ФК „Коларе“ одигране 07.11.2021.године у Ђуринцу, КАЖЊАВА се новчаном казном у исносуод 1.500.00 (хиљадупетстотина) динара, а на основу одлуке о трошковнику ИО ФСПО.

Казну уплатити до 25.11.2021.године

  1. 2 Митић Андрија (2751962) играч ФК „Партизан“ из Мајура због искључења са утакмице ФК „Јавор“ Сладаја – ФК „Партизан“ Мајур одигране 07.11.2021.године, КАЖЊАВА се забраном играња на 1 (једној) на основу члана 54. Дисциплинског правилника ФСС

Казна тече од 10.11.2021.године

  1. 3 ФК „Слога „из Вољавча због неправилног наступа играча на утакмици ФК „Рудар“ Стењевац – ФК „Слога“ Вољавче одигране 30.10.2021.године, КАЖЊАВА се новчаном казном у исносу од 5 000,00 (петхиљада) динара и одузимањем 1 (једног) бода на основу члана 71. Дисциплинског правилника ФСС.

Казна тече од 10.11.2021.године

  1. 4 Покреће се Дисциплински поступак и НАЛАЖЕ се ФК „Јухор“ из Главинаца да до 16.10.2021.године достави писмену изјаву због оглашавања у средствима јавног информисања и непоштовања одлука о етичком кодексу и стандардима понашања чланова Фудбалске организације Поморавског округа а у вези са Дисциплинским правилником ФСС-а.

                                                                                                     Комесар за такмичење

                                                                                                      Мома Радуновић с.р.

                                                       ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКИ КОМИСИЈА

                                        Мома Радуновић с.р. , Сима Симић с.р. , Слободан Стојановић  с.р.  

Правна поука: За све напред изречене казне незадовољна страна има право жалбе Комисији за жалбе ФСПО у року од осам дана од дана пријема билтена или дана објаве на званичном сајту Фудбалског савеза Поморавског округа.

Podeli: