Лоле Рибара 1/1 35000 Јагодина,тел:035-228-850,телфах:035-221-909,www.FSPO.org.rs

  Текући рачун:155  2194 24;Матични број: 06580670;ПИБ:101938962; Шифра делатности: 92622

  Службени билтен 17- 22             ОКРУЖНА ФУДБАЛСКА ЛИГА                                                                                                        

  23. март 2022. године

           Комесар за такмичење Окружне фудбаласке лиге је 23. март 2022. године разматрао извештаје са одиграних фудбалских утакмица Окружне фудбалске лиге и донео  одговарајуће одлуке, које објављује у овом службеном билтену:

 

    1.  Регистрација фудбалских утакмица 19. кола одиграних 19/20.03.2022. године :

 ФК “Рудар” СтењевацФК “Млади Борац”  Седларе:  1
 ФК “Рудар” Сењски РудникФК “Напредак” Дреновац2  :  1
 ФК “Моравац 2015” КрушарФК “ГФК Табане” Јагодина4  :  1
 ФК “Младост” ЈовацФК “ОФК Јухор 2016Поточац5  :  1
 ФК “Партизан” МајурФК “Морава” Кочино село0  :  2
 ФК “БудућностМиливаФК “Слога” Вољавче2  :  0
 ФК “БудућностЂуринацФК “Драгоцвет” Драгоцвет1  :  1
 ФК “Партизан” ГлоговацФК “Јухор” Главинци1  :  4
 ФК “ЈаворСладајаФК “КолареКоларе2  :  0

2. Т а б е л а:

1.ФК “Млади Борац”  Седларе19142364:2744
2.ФК “Рудар” Стењевац19105438:2235
3.ФК “БудућностЂуринац19111744:2534
4.ФК “Јухор” Главинци19104544:2934
5.ФК “Рудар” Сењски Рудник19102740:2732
6.ФК “Младост” Јовац19103545:2331 (-2)
7.ФК “Напредак” Дреновац1985630:2429
8.ФК “ЈаворСладаја1982936:3926
9.ФК “КолареКоларе19811031:4225
10.ФК “Партизан” Глоговац1982837:4324 (-2)
11.ФК “Моравац 2015” Крушар1974833:4024 (-1)
12.ФК “БудућностМилива1973931:4224
13.ФК “Морава” Кочино село1964928:3522
14.ФК “Партизан” Мајур 1956828:4721
15.ФК “Слога” Вољавче19701228:3620 (-1)
16.ФК “ОФК Јухор 2016Поточац19611223:4419
17.ФК “Драгоцвет” Драгоцвет19531129:4118
18.ФК “ГФК Табане” Јагодина19441124:4716

СВИ КЛУБОВИ КОЈИ ДУГУЈУ ПО БИЛО КОМ ОСНОВУ (Котизације, Казне по билтенима, Трошкови службеним лицима), УПОЗОРАВАЈУ СЕ ДА ДО 30.03.2022.године ИЗМИРЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ, У ПРОТИВНОМ БИЋЕ СУСПЕНДОВАНИ.

3.  У 19. колу, одиграном 19/20.03.2022.године жути картони су изречени следећим играчима:

–  ФК “Рудар” Стењевац : Милорадовић Милош (2855243), Миладиновић Топлица (2964765),

–  ФК “Моравац 2015” Крушар : Глигоријевић Петар (2774223), Ивановић Милош (2832675), Михајловић Павле (2761425)

–  ФК “ГФК Табане” Јагодина : Јеремић Стефан (2811122), Пејчић Матија (3094916)

 ФК “Младост” Јовац : Манић Немања (2890406), Димитријевић Марко (2813341), Анђелковић Стефан (2801000), Милетић Стефан (2782027)

–  ФК “Партизан” Мајур : Јевтић Немања (2917530), Урошевић Стефан (2877419), Матејић Никола (2909758)

  ФК “Морава” Кочино село : Петровић Немања (2917414), Жив аљевић Небојша (2833870), Здравковић Филип (2893127), Нацковић Бојан (2781589)

 ФК “БудућностМилива : Стојановић Миљан (2844992), Алексић Деан (2906537), Милошевић Дејан (2781017)

–  ФК “БудућностЂуринац : Миловановић Саша (3159386), Тодоровић Иван (2892567), Савић Александар (2966054), Јоловић Лука (2818485), Јаковљевић Никола (2896796),

–  ФК “Драгоцвет” Драгоцвет: Симић Матеја (2899697), Здравковић Серафим (2835542), Ђорђевић Давид (2929202), Николић Стојан (2921115)

–  ФК “Јухор” Главинци : Павићевић Борис (2912741),

–  ФК “ЈаворСладаја: Живковић Лазар (2965979), Милошевић Милош (2966093), Тимотијевић Михајло (2927407)

ФК “КолареКоларе : Стојковић Милош (2800773), Спасић Слађан (2861934), Николић Милан (2825023)

  1. Дисциплинске мере:

Дисциплинска комисија је . 23. марта 2022. године разматрала материјале везане за такмичење у Окружној фудбалској лиги и донео одговарајуће одлуке које објављује у овом службеном билтену:

  1. ФК „Морава“ Кочино село због добијања жутог картона овлашћеног (Представника) клуба на утакмици ФК „Партизан“ М. – ФК „Морава“ која је одиграна 20.03.2022.године у Мајуру , КАЖЊАВА СЕ новчаном казном у исносу од 1 500,00 (трихиљаде) динара по одлуци о трошковнику ФСПО.

           Казну уплатити најкасније до 06.04.2022.године на рачун ФСПО

  1. ФК „Будућност“ из Ђуринца због добијања већег броја жутих картона 5 (пет) на утакмици ФК „Будућност (Ђ) – ФК „Драгоцвет“ одигране 20.03.2022.године у Ђуринцу, КАЖЊАВА СЕ новчаном казном у исносу од 2 500.00 (двехиљадепет стотина) динара а  на основу трошковника ФСПО.

Казну уплатити најкасније до 06.04.2022.године на рачун ФСПО.

  1. Милојевић Алекса (2766475), играч ФК „Партизан“ из Глоговца због искључења на  

         утакмици  ФК „Партизан“ Г. – ФК „Јухор „ одигране 19.03.2022. године у Глоговцу,  

         КАЖЊАВА се забраном играња у трајању од 1 (једне) утакмице а на основу члана 22.  

         Дициплинског правилника ФСС.

         Казна тече од 23.03.2022.године.

  1.  Јовановић Саша (2760651), играч ФК „Партизан“ из Глоговца због искључења на 

          утакмици  ФК „Партизан“ Г. – ФК „Јухор „ одигране 19.03.2022. године у Глоговцу, 

          КАЖЊАВА се забраном играња у трајању од 1 (једне) утакмице а на основу члана 22. 

          Дициплинског правилника ФСС.

          Казна тече од 23.03.2022.године.

1.5.   Петровић Ивица (2770398), играч ФК „Партизан“ из Глоговца због искључења на 

         утакмици  ФК „Партизан“ Г. – ФК „Јухор „ одигране 19.03.2022. године у Глоговцу, 

         КАЖЊАВА се забраном играња у трајању од 2 (две) утакмице а на основу члана 54. 

         Дициплинског правилника ФСС.

         Казна тече од 23.03.2022.године.

  1. ФК „Партизан“ Глоговац због добијања црвеног картона овлашћеног (Представника) клуба наутакмици ФК „Партизан“ Г. – ФК „Јухор“ која је одиграна 19.03.2022.године у Мајуру , КАЖЊАВА СЕ новчаном казном у исносу од 3 000,00 (трихиљаде) динара по одлуци о трошковнику ФСПО.

           Казну уплатити најкасније до 06.04.2022.године на рачун ФСПО

                                                                                                      Комесар за такмичење

                                                                                                        Мома Радуновић с.р.

                                                               ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКИ КОМИСИЈА

                                       Мома Радуновић с.р. , Сима Симић с.р. , Слободан Стојановић  с.р.  

Правна поука: За све напред изречене казне незадовољна страна има право жалбе Комисији за жалбе ФСПО у року од осам дана од дана пријема билтена или дана објаве на званичном сајту Фудбалског савеза Поморавског округа.

Podeli: