Лоле Рибара 1/1 35000 Јагодина,тел:035-228-850,телфах:035-221-909,www.FSPO.org.rs

Текући рачун:155  2194 24;Матични број:06580670;ПИБ:101938962;Шифра делатности:92622

                                                                   Р А С П О Р Е Д

                                  УТАКМИЦА КАДЕТСКЕ ЛИГЕ ФСПО ГРУПА „А“

                             ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

10.КОЛО, Недеља 03.04.2022.год у 10:00 ч.                         11. КОЛО, Недеља 10.04.2022.год. у 10:00 ч

С. Напредак (Д) – Левач                      _ : _                                Н. ГФК Табане – Напредак (Д)             _ : _

Н. Јухор (Г) – Винорача                       _ : _                                С. Драгоцвет – ОФК Јухор 2016           _ : _

Н. Партизан (М) – Младост (К)          _ : _                                Н. Младост (Ј) – Партизан (М)                  _ : _

Н. ОФК Јухор 2016 – Младост (Ј)      _ : _                                С. Винорача –  Левач                             _ : _

С. ГФК Табане – Драгоцвет                _ : _                               С. Младост (К) – Јухор (Г)                    _ : _

12.КОЛО, Недеља, 17.04.2022.год у 10:00 ч.                         13.КОЛО, Недеља 24.04.2022.год. у 10:00 ч

С. Напредак (Д) – Винорача                 _ : _                             Н.ОФК Јухор 2016 – Напредак (Д)       _ : _

Н. Левач – Младост (К)   12:00             _ : _                             Н. ГФК Табане – Партизан (М)              _ : _

Н. Јухор (Г) – Младост (Ј)                     _ : _                             С. Драгоцвет – Јухор (Г)                         _ : _

Н. Партизан (М) – Драгоцвет                _ : _                             Н. Младост (Ј) – Левач               _ : _

Н. ОФК Јухор 2016 – ГФК Табане       _ : _                             С. Младост (К) – Винорача              _ : _

14. КОЛО, Недеља 30.04.-01.05.2022.год. у 10:00 ч              15.КОЛО, Недеља 08.05.2022.год. у 10:00 ч

С. Напредак (Д) -. Младост (К)            _ : _                             Н. Партизан (М) – Напредак (Д)         _ : _

С. Винорача – Младост (Ј)                   _ : _                              Н. ОФК Јухор 2016 – Јухор (Г)          _ : _

Н. Левач _ Драгоцвет  12:00                _ : _                              Н. ГФК Табане – Левач        _ : _

Н. Јухор (Г) – ГФК Табане                  _ : _                               С. Драгоцвет – Винорача             _ : _

Н. Партизан (М) – ОФК Јухор 2016   _ : _                               Н. Младост (Ј) – Младост (К)    _ : _

16.КОЛО, недеља 15.05. 2022.год. у 10 ч                              17.КОЛО, Недеља 22.05.2022.год. у 10:00 ч 

С. Напредак (Д) – Младост (Ј)           _ : _                                 Н. Јухор (Г) – Напредак                _ : _

С. Младост (К) – Драгоцвет              _ : _                                  Н. Партизан (М) – Левач             _ : _

С. Винорача – ГФК Табане                _ : _                                  Н. ОФК Јухор 2016 – Винорача   _ : _

Н. Левач – ОФК Јухор 2016  12:00    _ : _                                  Н. ГФК Табане – Младост (К)        _ : _

Н. Јухор (Г) – Партизан (М)               _ : _                                  С. Драгоцвет – Младост (Ј)            _ : _

18.КОЛО, Недеља 29.05.2022.год, у 10:00 ч

С. Напредак (Д) – Драгоцвет           _ : _

Н. Младост (Ј) – ГФК Табане          _ : _

С. Младост (К) – ОФК Јухор 2016  _ : _

С. Винорача – Партизан (М)           _ : _

Н. Левач – Јухор (Г) 12:00              _ : _

НАПОМЕНА : Напредак (Д), Винорача, Младост (К), и Драгоцвет своје утакмице као домаћини 

                           играју СУБОТОМ

                          – Левач своје утакмице игра НЕДЕЉОМ У  12:00.

                                                                                                           ДИРЕКТОР ЛИГЕ

                                                                                                         Стевановић Љубомир с.р.

                                                                                                               063/112 74 45

Podeli: